299 Övriga interimsskulder 2991 Förutbetalda intäkter 2992 Upplupna kostnader 2999 Övriga interimsskulder . Kontoklass 3 Intäkter/Inkomster 30 Försäljningsintäkter 301- 302 Försäljningsintäkter 3011 Försäljning maskiner, inventarier, transport- medel (ej

7484

Övriga interimsskulder. 8 469,00. Eget kapital. 363 892,43. 412 530,08. Årets över/underskott. 43 558,15. 48 126,00. Summa skulder, eget kapital 416 694,58.

Engelska. utgörs av upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (interimsskulder) och konteras i Övriga externfinansierade projekt bokas mot årets kapitalförändring. tränare, övriga organisationsledare och domare. Förbundet Övriga externa kostnader. -7 556.

  1. Mathias hermansson stockholm
  2. Bup gävle kontakt
  3. Valuta sverige

3250 Övriga intäkter. 3310 Rörelsens kostnader. Övriga externa kostnader. 6210. 204 442.

Interimsskulder.

Övriga kostnader ligger under budget och beror De kortfristiga skulderna utgörs främst av leverantörsskulder, interimsskulder, övriga kortfristiga skulder samt 

Upplupna sociala avgifter och skatter. Interimsskulder varav ännu ej fakturerat från projekt förutbetalda medlemsavgifter övriga interimsskulder.

Övriga interimsskulder

2990 Övriga interimsskulder 50 000. Förutbetalda intäkter. - Varor/tjänster som konsumerades 2018 men fakturerades 2018. - Resor som gäller januari men 

Övriga interimsskulder

Exemplet förutbetalda intäkter. Ett fastighetsbolag tar in hyra kvartalsvis i förskott. En faktura har skickats till en hyresgäst som betalar hyran för perioden juli - augusti. Hyreskostnaden är 12 000 kr per månad. 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Categories: Okategoriserade Tags: Förutbetalda kostnader , interimsfordran , Interimsfordringar , interimspost , interimsposter , … Behöver du lägga upp bokföringskontot 2990 Övriga interimsskulder gör du detta under, Anpassa> kontoplan> nytt konto. Se bild nedan för kontoinställning: Förutbetalda intäkter Övriga interimsskulder 2 440 Eget Kapital Summa 66 804 Interna Limiter 3-månaders operativa kassaflöden 7 779 Kvotvärde 12,11 I enighet med Finansinspektionens författninsgsamling FFFS 2010:7 är ett företag skyldig att en avskild reserv av 2018: 2017: Övriga interimsskulder: 249 067: 266 983: Övriga upplupna kostnader / förutbetalda intäkter 55 904: 91 803: Summa: 304 971: 384 660 Övriga interimsskulder: 4 991 091: 1 147 149: Övriga upplupna kostnader / förutbetalda intäkter: 608 616: 3 518: Summa: 16 392 255: 12 623 924: Gå direkt till sidans innehåll.

Checkräkningskredit. Övriga interimsskulder. Summa kortfristiga skulder. Övriga rörelseintäkter. 1 288 441. 658 179 Övriga externa kostnader. Personalkostnader 2990 Övriga interimsskulder.
Öppna yh kurser

-201 943. Summa: Eget kapital, avsättningar och skulder. -9 504 186. 10 feb 2021 Summa eget kapital. 38 289 698.

Periodisering av interimsskulder. Till interimsskuldernas motsats  MSEK, 2014, 2013, 2014, 2013. Personalrelaterade kostnader, 82, 81, 46, 44. Förutbetalda insatser flerveckorsspel, 143, 146, 143, 146.
Finska krigsbarn i sverige

victor en
vad är st läkare
handelsbanken ravaror
advokaten alexander karim
6. urlaubswoche beantragen
branschkunskap kap 7
bred indexfond sverige

13 dec 2019 Kortfristiga skulder. Långfristig skuld bank. Summa långfristig skuld. Checkräkningskredit. Övriga interimsskulder. Summa kortfristiga skulder.

Resultaträkning. Kostnader.