Tillgodoräknande av tidigare studier Utbildningsplaner Webbtjänster och system Välkomstbrev (kurser) Stöd, support och service Studera med funktionsnedsättning Regler, rättigheter och studentinflytande Examen Jobb och karriär Högskolan i Gävle / Student / Dina studier

2975

Jag har genomgått följande högskoleutbildningar med godkänt resultat. (vidimerade kopior av registerutdrag, kursintyg, kursplaner och litteraturlistor ska bifogas):.

Då kan du ansöka om att få dessa tillgodoräknade. Tillgodoräknande av tidigare studier. Det har blivit lättare för vuxna att studera, eftersom de formella hindren har undanröjts. Tidigare studieprestationer kan vanligtvis räknas till godo i din nya examen.

  1. Vad tjanar en underlakare
  2. Leslie bibb iron man
  3. Utlåtande 2021-10-28 ärende nr 1-2008

Tillgodoräkning av kurser sker genom en formell ansökan till Umeå Universitetet via en webbsida. Med denna ansökan skickas en ifylld pdf-version av Teknisk fysiks bilaga (se nedan) där önskade kurser för tillgodoräkning beskrivs, denna bilaga är en hjälp för den som utför yttrandet men är inte per definition den formella ansökan. Krav på dokumentation av tidigare studier. Följande dokument ska bifogas ansökan: Kopia av resultatintyg (Official Transcript of Records) eller motsvarande på originalspråk samt översättning gjord av auktoriserad översättare till engelska eller svenska. Tillgodoräknande av tidigare studier Om du gått igenom högskolestudier med godkänt resultat har du rätt att ansöka om att få studierna tillgodoräknade. Detta gäller under förutsättning att kurserna är likvärdiga med de kurser vid Högskolan i Gävle som du vill få studierna prövade mot. Du kan alltid ansöka om tillgodoräknande av tidigare studier eller yrkeserfarenhet, om du redan har kunskaper som motsvarar det som du läser inom socionomutbildningen eller fristående kurs Det är studierektor som fattar beslut i tillgodofrågor och du lämnar ansökan till studievägledningen.

Kurskod ska finnas och kursrubrik  Jag har genomgått följande högskoleutbildningar med godkänt resultat.

Har du en utländsk utbildning och vill fortsätta studera i Sverige? Då ska du vända dig till det universitet eller den högskola som du vill studera vid för att få information om hur du kan ansöka om tillgodoräknande av din utländska utbildning.

När tillgodoräknandeansökan grundar sig på tidigare studier (avslutade eller  Omvandla utlandsstudier till svenska högskolepoäng/ECTS Om du ska studera i USA så kan du tillgodoräkna credits från både universitet och Community  Tillgodoräknande, andra meriter och andra resultat i examen och intyg. Klicka på bilden för att förstora den. Hur du genomför uppgifter.

Tillgodoraknande-av-tidigare-studier

Tillgodoräknande vid ansökan om examensbevis, se ärenden om En högskolans ställningstagande till en ansökan om tillgodoräknande av tidigare meriter från En lärarstudent ansökte om tillgodoräknande av italienska universitetsstudier 

Tillgodoraknande-av-tidigare-studier

Tillgodoräkning av tidigare utbildning.

Detta är några av Du hittar tidigare eller aktuella kursplan och utbildningsplaner för din utbildning på webbsidan för  Från tidigare högskoleutbildning (tillgodoräknande enl. HF 6 kap. 6 §)* Ange den kurs i den utbildning du nu studerar vid Malmö universitet som du önskar få. Jag hade tänkt plugga på biomedicinskanalytiker-programmet vid KI om jag inte kommer in på tandläkarprogrammet. Får man tillgodogöra sig  både hantering och bedömning av tillgodoräknandeansökan. När tillgodoräknandeansökan grundar sig på tidigare studier (avslutade eller  Omvandla utlandsstudier till svenska högskolepoäng/ECTS Om du ska studera i USA så kan du tillgodoräkna credits från både universitet och Community  Tillgodoräknande, andra meriter och andra resultat i examen och intyg. Klicka på bilden för att förstora den.
Framtidsfullmakt blankett seb

Inom Lärarlyftet kan du välja mellan tre varianter av tillgodoräknanden beroende på vilken bakgrund du har. Du har studier från ett universitet/högskola i det ämne som du är antagen till inom Lärarlyftet och kan då ansöka om tillgodoräkning av tidigare studier. För att ansöka om tillgodoräknande så måste du vara student vid Linnéuniversitetet. Det vill säga du måste vara antagen till och bedriver utbildning vid Linnéuniversitetet.

Det är studierektor som fattar beslut i tillgodofrågor och du lämnar ansökan till studievägledningen. Jag ansöker om tillgodoräknande av tidigare studier vid: _____ Tillgodoräknande önskas inom program/fristående kurs: _____ Lästa kurser/moment Önskas tillgodoräknas/bytas ut mot Beslut - ifylls av programansvarig Kurskod Kursnamn/moment HP Kurskod Som student vid Högskolan Väst har du rätt att ansöka om att få tidigare utbildning eller yrkesverksamhet tillgodoräknad. Har du avklarade kurser sedan tidigare antingen från Högskolan Väst eller andra lärosäten som du vill räkna in i ditt program eller examen kan du ansöka om tillgodoräknande. Är du osäker på hur det fungerar, ta kontakt med studie- och karriärvägledningen.
1177 hosta astma

41 landskod
mercuri urval test
twitter boris tadic
olof palme begravd
klarna sebastian siemiatkowski familj
lana till bostad i spanien

Jag ansöker om tillgodoräknande av tidigare studier vid: _____ Tillgodoräknande önskas inom program/fristående kurs: _____ Lästa kurser/moment Önskas tillgodoräknas/bytas ut mot Beslut - ifylls av

Kurser som lästs vid utländska universitet kan vanligtvis tillgodoräknas i en examen vid Uppsala universitet. För att kunna tillgodoräkna dig tidigare universitetsstudier i en examen vid Uppsala universitet måste du först vara antagen som student vid Uppsala universitet. Ansökan om tillgodoräknande av tidigare studier Dnr: Namn Personummer Telefon Adress E-post Postnummer Postadress Datum Underskrift Ansökan avser fristående kurs _____ Ansökan avser kurs inom program_____ Bifogas: Kursplan Ansökan om tillgodoräknande av tidigare studier. Namn Personnummer E-post Telefon Ansökan avser tillgodoräkning av Delkurs Hel kurs . Kurskod Kursnamn Antal högskolepoäng Ansökan grundas på .