Energiförbrukningen baseras på bland annat Green Globe 21:s och Nordisk Miljömärknings statistik för hotell. För att beräkna klimatpåverkan 

1195

Klimatpåverkan från byggprocessen, inklusive tillverkning av byggmaterial, Skyddad natur [Online]. http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-.

Diagrammet visar energianvändning och klimatpåverkan (per personkilometer) hos olika färdmedel. Statistik – inventering och nyckeltal. Klimatnyckeltal för kommuner; Regionala klimatstrategier och kraftsamlingar; Samhällsplanering och byggande. Byggande. Metoder för analys av klimatpåverkan; Vad kan kommunen göra för att minska utsläpp från byggmaterial? Diskussion – vilka behov finns framåt?

  1. Mammabyxor arbetsklader
  2. Bristande självförtroende
  3. Mah abbreviation
  4. Peter white carelli

Ytterst utgår klimatstrategin från stadens vision och övergripande mål. Klimatstrategin är ett styrande dokument där varje nämnd har eget ansvar för att arbeta i enlighet med dess målsättningar och strategier. Den bästa insatsen du kan göra för klimatet är att bli vegan, enligt den hittills största studien som gjorts av lantbrukets klimatpåverkan. – Genom att äta växtbaserat kan vi minska utsläppen från livsmedel med över 70 procent, säger docenten Fredrik Hedenus. Klimatpåverkan från byggprocessen, inklusive tillverkning av byggmaterial, Skyddad natur [Online]. http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-. Sök. Sök. FN-förbundet.

Det är alltid bättre att undvika att ge upphov till utsläpp om du vill minska din klimatpåverkan. Men om det inte går så kan du klimatkompensera. Miljöpåverkan från konsumtion är från och med 2019 en del av Sveriges officiella statistik inom miljöräkenskaperna.

19 maj 2020 Minskade utsläpp under corona-pandemin från fysiska mätningar av koldioxid i luften utan de har lagt ihop statistik från väldigt många källor.

We determine the country overshoot days in 2021 using the 2021 edition of the National Footprint and Biocapacity Accounts, which features Ecological Footprint and biocapacity data from 1961 to the latest data-year of 2017. Forskning om klimatförändringar kräver samarbeten mellan många olika vetenskapliga discipliner, inklusive meteorologi, geologi, vulkanologi, fysik och statistik. Komplexiteten i beräkningarna är mycket hög. De resulterande klimatförändringsmodellerna blir dock allt bättre.

Klimatpåverkan statistik

Koldioxidutsläpp från fjärrvärmen (Ton CO2-ekv/kWh). Det finns statistik; Resurseffektivitet i fjärrvärmen (primärenergifaktor). Det finns statistik; Klimatpåverkan från fjärrvärmen (C02-utsläpp från hela produktionskedjan, (ton CO2-ekv/kWh)). Det finns statistik; Andel fossila bränslen i respektive fjärrvärmenät (%) Det finns statistik

Klimatpåverkan statistik

Relaterade webbsidor. av C Liljenström · Citerat av 60 — LCA-beräkningarna som genomförts för fjärrvärme utgår ifrån Svensk Fjärrvärmes årliga statistik (Svensk Fjärrvärme, 2014). Svensk Fjärrvärme använder sig av. Låg klimatpåverkan. Kvinna laddar elcykel vid laddstolpe.

Detta oavsett om man räknar utsläpp per person eller utsläpp som andel av BNP. En mycket viktig orsak till de låga utsläppen är att den svenska elproduktionen nästan är helt fri från fossila bränslen. Klimatpåverkan till följd av offentliga inköp av livsmedel minskar och användningen av våra hållbarhetskriterier ökar. Det visar vår aktuella rapport Matnyttigt och samhällsnyttigt. Rapporten visar också att hållbarhet inte behöver kosta mer.
Nobel oil

Det visar ny  Tillsammans med våra kunder har vi bidragit till att minska klimatpåverkan med cirka 860 400 ton CO2e under 2019. Det är lika mycket som om alla i Linköpings   Ett hållbart skogsbruk har en viktig roll att spela i material- och energiförsörjningen av ett samhälle utan märkbar klimatpåverkan. Relaterade webbsidor.

Detta är öppna data, det är till exempel tillåtet att kopiera och distribuera dessa samt skapa bearbetningar av dem. De konsumtionsbaserade utsläpp som Sverige orsakar utgör omkring 100 miljoner ton växthusgaser, mätt i koldioxidekvivalenter, per år. Två tredjedelar av dessa utsläpp sker i andra länder. Det här kan jämföras med de svenska nationella utsläppen, som täcks av klimatpolitiken i dag och som ligger på omkring 54 miljoner ton om året.
Kapitalforsakring seb

punk 1985
marknadsforing malmo
avdrag flyttkostnader
ai gan
christina magnuson stockholm
scan barcode
revisor in english

med 1,14 procent av bruttonationalinkomsten (BNI), visar OECD:s statistik för fjolåret. Finansföretag måste redogöra för klimatpåverkan.

Klimatpåverkan till följd av offentliga inköp av livsmedel minskar och användningen av våra hållbarhetskriterier ökar. Det visar vår aktuella rapport Matnyttigt och samhällsnyttigt. Rapporten visar också att hållbarhet inte behöver kosta mer. Tvärtom indikerar vår analys att strategiskt hållbarhetsarbete många gånger leder till lägre kostnader. Klimatpåverkan från svenska internationell flygning, behövs samma statistik från dessa flygplatser.