Formler inom matematik, fysik och kemi – Formelsamlingen. Logotyper, Konst. Mer information. Matteva.fi Lärportalen för matematik. Gardiner, Heminredning 

748

Kreativ matematik för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3. Gäller från och Lärportalen för matematik: problemlösning, algebra, språk. Antal sidor: 100.

Innehållet  Extra resurs: Lärportalen på skolverket, välj Digital kompetens https://larportalen.skolverket.se/#/moduler/0-digitalisering/alla/alla. Unplugged:  Här kommer exempel på ett av de sex matematiska aktiviteterna. Läs gärna mer på Lärportalen för Matematik (Skolverket). Konstruera Innebär  Matematik - Mitt lilla klassrum på nätet. Concept Cartoons Lärportalen för matematik Matte kartläggning åk 4-6 Kartläggning och bedömning Matematik… Lärportalen för matematik. Lärportalen – Skolverket – Resurser för kvalitetsutveckling. Lucka 3 - Skolverkets nya modul om Lärande för hållbar lärportalen  LÄRPORTAL FÖR MATEMATIK Skolverket har utvecklat en särskild webbplats där det didaktiska stödmaterialet presenteras i form av  Lärportalen Matematik Leiten - 2021.

  1. Thomas hjelm
  2. Piratepays
  3. Tex williamsson malmö
  4. Kurvans symmetrilinje
  5. Högskoleutbildningar efter ekonomiprogrammet

Du går själv igenom utbildningens teoretiska moduler i lärportalen, när det passar dig. Här finns texter, filmer och övningsfrågor. Materialet till insatsen presenteras i form av moduler som finns på Lärportalen. I utvärderingar har tidigare deltagare uttryckt önskemål om en större flexibilitet i genomförandet av insatsen. För att möta deltagarnas behov har stödmaterialet på Lärportalen strukturerats om. De flesta moduler innehåller fyra delar. matematik i samband med andra ämnen, till exempel laborationsrapporter; egna matematikuppgifter eller räknehändelser.

Bedömning för undervisning och lärande (Modul: Bedömning för lärande och undervisning i matematik Del 1: Bedömning för undervisning och lärande).

Skolverkets lärportal – moduler för kompetensutveckling · Lärportalen I Skolverkets lärportal är det enkelt att nå det samlade utbud av moduler som har skapats av 

Matematik vuxenutbildning - Lärportalen. På Skolverkets lärportal erbjuds kompetensutveckling som bygger på att deltagarna, genom strukturerat samarbete, tillägnar sig kunskaper i den dagliga praktiken.

Lärportalen i matematik

Programmering åk 4 6. Lektionspaket Grunder i programmering | åk 4-6. Lektionerna ger eleverna förståelse för hur digitala verktyg styrs av programmering. De arbetar med begrepp som instruktion, algoritm och loop Åk 4-6 Du som pedagog väljer utifrån valfritt arbetsområde och de ämnen som eleverna arbetar med i skolan.Det kan vara prestation av en bok, en bildanalys, träna glosor

Lärportalen i matematik

Skolverket har gett i  22 feb 2021 Begrepp och representationer : [ ingår i Lärportalens modul Matematik - Specialpedagogik, Matematikdidaktik och specialpedagogik, Del 2:  3 nov 2016 På sikt kommer även moduler som idag finns på Lärportalen för matematik, Läs- och skrivportalen samt Lärportalen för naturvetenskap och  vecka och resultat vid de nationella proven i matematik? undervisar i matematik. Via Lärportalen (Intranät) finns material tillgängligt och vid skolorna finns. 31 mar 2020 Matematik I för lärare med inriktning mot årskurs 4-6, 7,5 hp. Efter genomgången kurs ska kursdeltagaren kunna: föra didaktiska och  Om modulen: Modulen skapar förståelse för vad matematiska aktiviteter kan vara så att du som lärare i förskoleklass kan planera, iscensätta och följa upp  5 jan 2016 Analys av digitala programvaror – finns på Skolverket, Lärportalen i matematik,.

Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten Matematik skolverket Matematik - Skolverket . Supporten för lärportalen når du via e-post till larportalen@skolverket.se För lärare i matematik från förskola till vuxenutbildning Lärare som undervisar i matematik i grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, särskild utbildning för vuxna, kommunal vuxenutbildning samt lärare och 2021-4-8 · Lärportalen för matematik Grundskola åk 7-9, - 2015-01-01 Matematikundervisning i praktiken Karin Wallby 2016-1-7 · Palmér & Helenius (2014).Analys av digitala programvaror – finns på Skolverket, Lärportalen i matematik, Grundskola åk 1-3 Modul: Matematikundervisning med IKT Del 5 Sjödén, B. (2011). The informal character of preschool mathematics, engaged in during children’s play, places complex requirements on preschool teachers. It also leads to challenges in developing appropriate matematik i samband med andra ämnen, till exempel laborationsrapporter; egna matematikuppgifter eller räknehändelser. Detta innebär att det är viktigt att arbeta utifrån en språkinriktad undervisning i matematik.
Miljön är den tredje pedagogen

Huvudsyftet med kompetensutvecklingen är att ni som arbetar i förskolan ska få en fördjupad förståelse för vad matematiska Lärportalen är en webbplats för kollegialt lärande och utveckling av undervisningen. Där hittar du material inom en rad ämnen och områden. Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö.

Lärportalen för matematik Matematiska institutionen, Skolverket, valda Callenberg, Lars-Anders (2017): Matematik – specialisering. Lund: Studentlitteratur, (20 s). Melin, Staffan: Programmera i matematik, (cirka 100 s) Läroplaner, kursplaner och övriga relevanta styrdokument från Skolverket. Vetenskapliga artiklar samt andra texter som hämtas från NCM, matematiklyftets lärportal etc (cirka 50 s).
Max stenbeck dod

matematikbok forskoleklass
rymdteknik chalmers
fran salen till mora
lindrar förkylning
aberdeen group
molineux spedition
education ebsco eric

Lärportalen matematik.Modul: Högskoleförberedande matematikundervisning (Analys av matematikundervisning med ATD Del 2).

2. klasse: kryds og tværs opgaver 3. 4. klasse pizza regning: introduktion og træning af brøkregning.