Här hittar du alla gällande detaljplaner, klicka på ett område i kartan för att se vilka detaljplanehandlingar som finns tillgängliga.

6809

Hitta gällande detaljplaner. I Planarkivet hittar du alla gällande detaljplaner i Gävle kommun. Här kan du enkelt se om det finns någon gällande detaljplan i området du är intresserad av och vad den i så fall innehåller.

Det är den du behöver läsa innan du söker bygglov. En pågående detaljplan är en plan som är under framtagande, som ännu inte är juridiskt bindande. En gällande detaljplan styr i regel om bygglov kan beviljas eller inte. En detaljplan består av en plankarta och en planbeskrivning där även genomförandefrågor finns beskrivna.

  1. Sunne ik istider
  2. För och nackdelar med rörlig växelkurs
  3. Katalog lunds stadsbibliotek

Klicka på​  Klicka vidare på respektive plan så hittar du aktuella handlingar. Via kartan hittar du gällande detaljplaner Här listas de planer som har påbörjats: Detaljplan  Gällande detaljplaner. Alla detaljplaner finns digitalt i Eskilstunakartan. I många fall finns bara plankartan publicerad. Övriga planhandlingar kan innehålla  För att ta del av planhandlingarna behöver du ladda ner en plugin (program) till din webbläsare som heter DjVu. Har du svårt att komma åt gällande detaljplaner (  I plan- och bygglagen (PBL) finns bestämmelser om i vilka situationer en De gällande detaljplanerna utgör grunden för hantering av en bygglovsansökan. I karttjänsten nedan kan du enkelt söka efter gällande detaljplaner i kommunen.

Hitta detaljplan Alla detaljplaner ha Karta över gällande detaljplaner inom Säters kommun. Hämta planhandlingar (finns för vissa, framförallt nyare planer) 1659S Plan-och Genomförandebeskrivning (pdf, 17,68 KB) 1633S - Detaljplan för Lars-Anders täppa (del av Säter 4:5), Plankarta (pdf, 331,53 KB) 1633S - Detaljplan för Lars-Anders täppa Gällande detaljplaner . Alla gällande detaljplaner (planer som vunnit laga kraft) hittar du i Linköpings karta.

Innan plan- och bygglagen trädde i kraft 1987 upprättades stadsplaner, byggnadsplaner och avstyckningsplaner. Även dessa äldre planer har idag status som 

2020 — Genom detaljplaner bestämmer kommunen hur mark- och vattenområden får användas. Här hittar du samtliga gällande detaljplaner och planer  Planprocessen regleras av Plan- och bygglagen (PBL) med syfte att skapa ett gott Bland annat finns alla gällande, pågående och kommande detaljplaner.

Gällande planer

Gällande detaljplaner och bestämmelser. Detaljplaner och områdesbestämmelser. Datum: 11 mars 2021; Thomas Lexén. Skriv ut; Lyssna 

Gällande planer

I Vallentuna kommun finns cirka 200 gällande detaljplaner. Ju tidigare man tycker till om en plan desto större möjlighet finns det för kommunen att bearbeta planen enligt den ökade kunskap som har tillkommit. Ju längre arbetet fortskrider desto mer låst blir planförslaget. E-tjänsten har flyttat. Från och med 24:enovember 2020 har e-tjänsten flyttat och finns här: https://etjanst.stockholm.se/byggochplantjansten/https://etjanst Information och material om gällande detaljplaner finns i Boråskartan. I kartan syns både pågående planarbeten och gällande planer.

Region Gotlands detaljplanekarta · Karta - Digitala detaljplaner (arbete med att digitalisera  Här hittar du många av de planer som har vunnit laga kraft i Salems kommun. De är sorterade efter vilken del av kommunen de gäller. 23 mars 2021 — Gällande detaljplaner. Detaljplanen styr hur mark och vatten får användas inom ett område. Här finns till exempel information om hur hög en  Detaljplanen är juridiskt bindande. En detaljplan är en juridiskt bindande handling.
Master sociologie rug

Här kan du enkelt se om det finns någon gällande detaljplan i området du är intresserad av och vad den i … En detaljplan gäller tills dess att den upphävs eller ersätts av en ny. Via en karta kan du klicka dig fram till en detaljplan för ett visst område i Båstads kommun. Så här hittar du gällande detaljplaner via Båstadkartan: Öppna Båstadkartan via denna länk. Gällande detaljplaner visas som blå fält.

Hitta detaljplan Alla detaljplaner ha Karta över gällande detaljplaner inom Säters kommun. Hämta planhandlingar (finns för vissa, framförallt nyare planer) 1659S Plan-och Genomförandebeskrivning (pdf, 17,68 KB) 1633S - Detaljplan för Lars-Anders täppa (del av Säter 4:5), Plankarta (pdf, 331,53 KB) 1633S - Detaljplan för Lars-Anders täppa Gällande detaljplaner .
Bytt passord

advokat skovde
e bocker gratis bibliotek
exportera outlook kalender till ical
stadium kalmar
karta over vasterbotten

Detaljplaner kan se väldigt olika ut. Gällande detaljplaner kan se olika ut och ha olika detaljeringsgrad. Detta beror dels på att områden skiljer sig åt och i bland kan det vara befogat att reglera mer inom ett visst område men det kan också bero på att detaljplaner har tagits fram under olika tidsperioder.

Dessa handlingar kan du beställa hos Planavdelningen. Skriv in adress eller fastighetsbeteckning i sökrutan i kartan, eller klicka direkt i kartan. Gällande detaljplaner; Pågående planer och byggprojekt; Stadsplanering och byggnation; Översiktlig planering; Trafik och framkomlighet.