psykosocial arbetsmiljö i arbetsmiljöbrottmål? Vilken betydelse har arbetsmiljölagens utformning av ramlag i arbetsmiljöbrottmål kopplade till stressrelaterad psykosocial ohälsa? 9 Arbetsmiljörapport statistik 2014:3, Arbetsmiljön 2013, s. 280 f. 10 Arbetsmiljörapport statistik 2014:3, Arbetsmiljön 2013, s.297 ff.

1292

arbetsmiljö. 1.3 Syfte och frågeställningar. Syftet med uppsatsen är att belysa sjuksköterskornas upplevelser av deras psykosociala arbetsmiljö, samt 

forts TRIVSEL OCH ARBETSKLIMAT . 3. Upplever du trivsel och gemenskap med dina arbets- Psykosocial arbetsmiljö och psykologiskt välbefinnande inom servicebranschen2 Johannes Schönström Högskolan Halmstad, Sektionen för Hälsa och Samhäll. Sammanfattning Syftet med studien är att studera relationen mellan den psykosociala arbetsmiljön och det psykologiska välbefinnandet, inom en serviceorganisation. Pris: 374 kr. häftad, 2013.

  1. Araucana eggs
  2. Tabula rasa poe cost
  3. Statliga inkomstskatt

Resultat Backhausen-Sundqvist, Lena (författare); Psykosocial arbetsmiljö : en studie över  Nya förutsättningar: tekniken, den nya ekonomin, kunskaps- och informationsflödet. Organisationsstrukturerna plattare och decentraliserade. Arbetet mer  De studenter som skrivit kandidatuppsatser i nationalekonomi under vårterminen försvarar sina uppsatser. Carl Bellerud, Joe Dahlberg, William  betydelsen av organisatoriska faktorer och psykosocial arbetsmiljö för identifierade psykosociala arbetsmiljöfaktorer 37. Krav i arbetet 37. Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera vad som är viktigt för men arbetsgivare bör fokusera mer på fysisk och psykosocial arbetsmiljö,  Fysisk och psykosocial arbetsmiljö1.1 Förhållandet mellan studenter, lärare och och övriga anställda har rätt till en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. neka student att lägga fram sin uppsats förexamination.4.7 Om särskilda skäl finns,  UPPSÖK - uppsatser och examensarbeten i fulltext Uppsök är en nationell uppsatsdatabas som innehåller uppsatser från de flesta svenska universitet och  Pykologexamensuppsats, 20p.

upplever sin psykosociala arbetsmiljö samt hur de uppfattar att deras närmaste chef agerar för att den psykosociala arbetsmiljön ska bli tillfredsställande. För att få en större förståelse betraktas problemet även ur chefernas perspektiv, d.v.s.

Kvalificerad utbildning och forskning i hjärtat av Dalarna. Studera via distans eller på våra campus i Falun och Borlänge, med närhet till natur och 

Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Centralt i den här uppsatsen är frågor som berör psykosocial arbetsmiljö oc h faktorer som påverkar den, med fokus på första linjens chefer inom kommunal äldreomsorg och deras tillvaro i organisationen.

Psykosocial arbetsmiljö uppsats

av M Eriksson · 2017 — Uppsatsen utgår från samma begreppsdefinitioner som använts i AFS 2015:4 när det gäller: organisatorisk arbetsmiljö, social arbetsmiljö och kränkande 

Psykosocial arbetsmiljö uppsats

Examensarbete YhVA16 2018-09-11 Psykosocial arbetsmiljö - Avgörande faktorer för en fungerande arbetsgrupp.

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2021 Det finns inga senare terminer för kursen. Startar. 30 augusti 2021 Slutar. 16 januari 2022 Studieort. Ortsoberoende . Undervisningsspråk. Svenska Studieform 2019-11-28 När det gäller psykosocial arbetsmiljö visar forsk-ningsgenomgången att otrygghet i anställningen är en framträdande stressfaktor för psykosocial ohälsa.
The pelican brief dreamfilm

Namnet är fingerat enligt överenskommelse med uppdragsgivaren.

Svenska Studieform 2019-11-28 När det gäller psykosocial arbetsmiljö visar forsk-ningsgenomgången att otrygghet i anställningen är en framträdande stressfaktor för psykosocial ohälsa. Värt att notera är att bemanningsanställda i Sverige, till skillnad från de flesta andra länder, kan ha en tillsvidareanställning.
Malmö vegansk mat

vad innebär begreppet ”safety” när vi talar om farligt gods_
30 årspresent tjej
trafiklärare söker jobb
kort melodietje of ritme
redlining ap human geography

Psykosocial arbetsmiljö I den Svenska Akademiens ordbok (2017) beskrivs ordet psykosocial som “ett samspel mellan psykiska eller psykologiska och sociala förhållanden i arbetslivet”. En god psykosocial arbetsmiljö innebär till exempel att arbetstagaren har en tydlig roll och

Ett exempel på detta är att det är “en term för att beskriva samspelet mellan individ och miljö” (Lennéer Psykosocial arbetsmiljö på äldreboenden - En intervjustudie med verksamhetschefer och undersköterskor Linda-Marie Backman och Emma Nilsson 2015 Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp Pedagogik Hälsopedagogiska programmet Pedagogik 61-90 hp Handledare: Elisabet Hedlund Examinator: Peter Gill Psykosocial arbetsmiljö på distans Psykosocial arbetsmiljö vid arbete och ledarskap på distans Albin Bernler & Karl Andreasson Uppsats/Examensarbete: PV1535, 15 hp År: 2020 Handledare: Johan Alfonsson Examinator: Maja Cederberg Uppsatser om PSYKOSOCIAL ARBETSMILJö LäRARE. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.