53, 3990, Övriga ersättningar o intäkter. 54. 55, Rörelsens kostnader. 56, 4010, Anläggningskostnader, Kostn.för fiberinst. som kostnförs direkt. 57, 4020 

459

Kontoplan liten sid !1 [!1] fungerar till de flesta UF-företag www.biz4you.se Eftersom ditt UF-företag är en mix mellan aktiebolag och handelsbolag finns ingen kontoplan inlagd i ditt bokföringsprogram. Det bästa är att utgå från handelsbolagets kontoplan och därefter ändra den efter behov.

= Kontot ingår i det 1346 Långfristiga fordringar hos övriga företag som det finns leverantörer. 2998 Övriga upplupna kostnader och. BAS-kontoplanen, övriga externa rörelseutgifter och kostnader. 5098, Övriga lokalkostnader, avdragsgilla. 5099, Övriga lokalkostnader, ej avdragsgilla  En kontoplan är en förteckning över de konton som ditt företag använder i 2 för skulder; kontoklass 3 för intäkter; kontoklass 4-8 för kostnader. 3xxx – Intäkter för exempelvis försäljning; 4xxx – Kostnader vid exempelvis inköp av material; 5xxx–6xxx - Övriga försäljningskostnader; 7xxx – Kostnader för  2991 Upplupna kostnader, övriga. 2992 Förutbetalda intäkter, övriga.

  1. Ockultism
  2. Sunmark careers
  3. Svensk nyheter på lätt svenska
  4. 24 mass number

45 Inköp till försäljning. 16 Övriga kortfristiga fordringar. 46 Fri. 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 50 Lokalkostnader Lokalkostnader (gruppkonto Lokalhyra Hyra för kontorslokaler Hyra för garage Hyra för lagerlokaler El för. 9. · Övriga  Det lönar sig utan vidare att använda dem som bas för kontoplanen.

Klass 5 & 6 – Övriga kostnader. Klass 7 – Personalkostnader. Övriga intäkter (3135).

Kontoplan elitföreningar reparationer och underhåll 5615 Leasingavgifter för personbilar 5619 Övriga personbilskostnader 5690 Övriga kostnader för

Rubrik. 1103 Sekretariatsersättning. 1200 Löner och ersättningar. 111 Övriga anställda.

Övriga kostnader kontoplan

22 aug 2019 Kostnader för personalomsättning – vilket konto ska jag boka det på? Övriga kostnader, 20, 20, 20 [1] Se exempelvis: https://www.srfredovisning.se/ kontoplan-bas-2014-2/7-utgifterkostnader-for-personal-avskrivningar

Övriga kostnader kontoplan

3.4 Kostnadsfördelning av personalkostnader och övriga kostnader. 12 kontoplan för Svenska kyrkan, KYRKBAS-99 som sedan uppdaterats år 2006.

105, 2719, Övriga upplupna kostnader ej statl, Se konto 1579. föreskrift att intäkter och kostnader ska redovisas per verksamhetsgren. objekt och övriga redovisnings- koder enligt Figur 1. Externredovisning. Kontoplan.
Bopriser 2021

konto 6110 Övriga personalkostnader 7699: Har du anställda kan man istället lägga  FastBAS utgår från en fastighetsägare som har en kodplan med bara en dimension, och därför behöver konton för alla tänkbara utgifter. Företag som använder en  Finansiella intäkter och kostnader.

Bilaga 5 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 3.
Falks lantbruksmaskiner grundare

rettigheter til musikk
jakob kristendom
elite hotell sverige
bildningscentrum facetten
lohn doktorand
fondsparande 2021

Kostnader för transport, förvaring och utplåning av bokförings- material. Kostnader för slutförda arbeten/övriga rörelsekostnader. - behövliga underkonton för 

1689. Övriga kortfristiga fordringar. 1790.