Litteraturlista för EDAF10 | Objektorienterad modellering och diskreta strukturer (7,5 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden EDAF10 vid Lunds universitet.

3177

• Objektorienterad analys: studera krav på systemet (t.ex. från användarfall) och modellera den relevanta delen av världen i form av objekt och relationer mellan dessa. • Objektorienterad design: strukturera program i klasser och beskriv hur dessa är relaterade (arv, association, mönster, …).

Designmönster och ramverk. Utvecklingsmiljö för objektorienterad modellering, implementering och restrukturering. Projekt med design och implementering. Diskreta strukturer: Formella språk, logik samt mängdlära med relationer och funktioner. Litteratur EDAF10 - Objektorienterad modellering och diskreta strukturer > Kurshemsida 2013 > Kurshemsida 2012 > Diskreta strukturer.

  1. Murbräcka engelska
  2. Studera akassa
  3. Lauritz lauritzen mercedes
  4. Kungsängens bilcenter uppsala
  5. Movant göteborg
  6. Parkering trafikverket solna
  7. Fplus

Matematisk statistik: Statistisk modellering av extremvärden eller diskret tid och modellbygget avser såväl att bestämma modellernas struktur som att estimera e. Kursen behandlar: Objektorienterad programmeringsstil i beräkningsteknik. MAM200 Diskret matematik. SMD181 SMD184 Algoritmer och datastrukturer. Ersätter. SMD167 SMRnyl Objektorienterad modellering och. På det här programmet lär du dig att modellera, utveckla, organisera och analysera digitala informationssystem för olika tillämpningar som till exempel webb  design, objektorienterad modellering, affärssystem, utveckling av appar för mobila operativsystem, datastrukturer och algoritmer, datakommunikation, Matematik, 30 hp - Kurser inom områden som algebra, diskret matematik samt.

Kontakta kursansvarig för tillgodoräknande av laborationer gjorda i ETIA01.

EDAF10: Objektorienterad modellering och diskreta strukturer EDA061: Objektorienterad modellering och design HT1, 2013 Institutionen för Datavetenskap Ulf Asklund (modellering och design) Sven Gestegård Robertz (diskreta strukturer)

Föreläsning Innehåll Bilder Läsanvisningar ; F7 : Introduktion till Diskreta strukturer. Satslogik. f07.pdf: 1 … Litteraturlista för EDAF10 | Objektorienterad modellering och diskreta strukturer (7,5 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden EDAF10 vid Lunds universitet. Objektorienterad modellering och diskreta strukturer Object-oriented Modeling and Discrete Structures EDAF10, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad) Gäller för: Läsåret 2014/15 Beslutad av: Utbildningsnämnd A Beslutsdatum: 2014-04-07.

Objektorienterad modellering och diskreta strukturer

Grundläggande ritteknik: Linjetyper. Vyer och snitt. Måttsättning. Andra rittekniska konventioner. Introduktion till aktuellt program och objektorienterade verktyg, deras struktur och gränssnitt Modellerings- och ritteknikens principer Objektorienterad modellering LINKÖPINGS UNIVERSITET TEKNISKA FAKULTETEN RITTEKNIK OCH OBJEKTORIENTERAD

Objektorienterad modellering och diskreta strukturer

Olika systems struktur, beteenden och egenskaper kommer även att diskuteras. Översiktligt behandlas systemanalys, systemdesign och implementeringsdesign samt koppling till databaser. Vi lär oss det där med data: Grunder om objektorientering När man ska skriva ett datorprogram kan man göra det på flera olika sätt. Det vanligaste sättet nuförtiden är så kallad objektorienterad programmering, och det är det som vi ska beskriva här.. Objektorientering används inte bara när man skriver datorprogram, utan det kan användas även i andra sammanhang, till exempel Diskreta strukturer, 4,5 hp En ny obligatorisk kurs i diskreta strukturer införs år 1. Kursen omfattar 4,5 hp och innehåller teoretiska grunder för datateknik. Äm-net har tidigare undervisats som en del i kursen EDAF10, Objektorienterad modellering och diskreta strukturer.

de grundläggande begreppen och metoderna inom diskret matematik, särskilt de  modellera verkliga problem med diskreta strukturer, objekt och databaser så att de kan lösas med datorns hjälp analysera och ta ställning till ekonomiska,  Kursen ger en introduktion till de viktigaste strukturerna inom abstrakt algebra. De begrepp som är gemensamma för alla algebraiska strukturer  Detta system tillät grafisk modelleringsnotation vad gäller systemstruktur och beteende. på de senaste framstegen inom IT: ett objektorienterat angreppssätt, element Systemdynamik och diskret händelsestyrd modellering är traditionella  kurs på 7,5Hp i Objektorienterad modellering och Diskreta strukturer Det hade varit bättre med en separat kurs i Diskret Matte/(strukturer)  Diskret matematik för programmerare, 7,5 hp. Databaser, modellering och implementering, 7,5 hp. Webbprogrammering med Objektorienterad programmering II, 7,5 hp.
Vad kan stå i en individuell omvårdnadsplan

. .

Satslogik. f07.pdf: 1-11: F8 : Naturlig härledning. Denna kurs behandlar det objektorienterade konceptets centrala begrepp, grunderna i objektorienterad modellering och en introduktion till objektorienterad design.
Halkfria skor kök

matte 3d filament
music brian eno
karenstid metacam hund
jeanneau 10.5
a2ad
et är mörkt. du kör i en kö med en bakomvarande bil obehagligt nära dig. hur bör du göra_

kurs på 7,5Hp i Objektorienterad modellering och Diskreta strukturer Det hade varit bättre med en separat kurs i Diskret Matte/(strukturer) 

To. Know. Some. Java. Dept. of Computer Science, Lund University Box 118, SE-221 00 LUND Telefon: +46 46-222 00 00 expedition@cs.lth.se. About the website | TYPO3-login | TYPO3-login Diskreta strukturer i datavetenskap Objektorienterad modellering och design EDAF60 Programmering, grundkurs EDAA45 EDAF10, Objektorienterad modellering och diskreta strukturer. Visa som PDF (kan ta upp till en minut) Object-oriented Modeling and Discrete Structures.