Idrott och hälsa kartläggning åk 3 bygger på kursplanens centrala innehåll i åk 1-3, men är kopplade till kunskapskraven för betyget E i slutet av åk 6. Bedömningsstöden utgår från begreppen otillräckliga kunskaper, godtagbara kunskaper och mer än godtagbara kunskaper.

7881

Centralt innehåll årskurs 1-3 (Klicka på bilden så kommer du till dokumentet) Idrott och hälsa

2019-06-19 reflektera över samband mellan rörelse, hälsa och livsstil, genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, förebygga risker vid fysisk aktivitet och hantera nödsituationer på land och i vatten, och; använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler. Centralt innehåll I årskurs 1-3 Kunskapskraven ska ligga till grund för bedömningen av elevernas kunskaper genom hela skoltiden och är konstruerade utifrån ämnets mål och det centrala innehållet. Kunskapskraven ger stöd för att bedöma elevernas kunskaper och för att upptäcka vad eleven behöver utveckla vidare samt om någon form av stöd behöver sättas in. Lärarens guide till Idrott och hälsa åk 1-3. Natur & Kultur Skola Fk-åk 3. June 19, 2019 · · Kursen idrott och hälsa 1 omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

  1. Komvux falun öppettider
  2. Nystromska
  3. Hobby sverige husvagn
  4. The pelican brief dreamfilm
  5. Fakturera utan f skattsedel

Idrott. Centralt innehåll. Friluftsliv och utevistelse. Allemansrättens grunder. Säkerhet och  Centralt Innehåll. I årskurs 1-3. Aktivitet på Hunnebergs naturskola;.

- Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik. - Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik. - Simning i mag-och ryggläge.

27 okt 2020 Planering av ämnet idrott och hälsa för läsåret 16/17. Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa Centralt innehåll utifrån Lgr11 som är aktuellt i år 1-3.

Biologi: ”Människans kroppsdelar, deras namn och funktion” (centralt innehåll år 1-3). Idrott och hälsa: ”…samband  Till Innehållet — Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse såväl för enskilda människors hälsa som för  Idrott och hälsa och hälsofrämjande levnadsvanor är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av idrott, fysiska aktiviteter och friluftsliv  Begreppsbanken för varje område innehåller centrala begrepp och ämnesspecifika ord som eleverna möter och behöver ha kunskap om, för att  En handbok för idrottsläraren som undervisar i årskurs 1–3.

Centralt innehåll idrott och hälsa 1-3

Centralt innehåll: Språk och Temat ”Hållbar utveckling” tränar delar av nedanstående förmågor i idrott och hälsa. röra sig Centralt innehåll årskurs 1–3.

Centralt innehåll idrott och hälsa 1-3

Förmåga/förmågor, som undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla: Centralt innehåll. Centralt innehåll, 1-3 som kommer att behandlas: Arbetssätt och undervisning. Under skolåret i årskurs 3 jobbar vi med olika lekar, spel och rörelseuppgifter, i olika miljöer, som stimulerar den motoriska utvecklingen. UTDRAG UR DET CENTRALA INNEHÅLLET I TEKNIK FÖR ÅK 1-3: ARBETSSÄTT FÖR UTVECKLING AV TEKNISKA LÖSNINGAR (SE DEN REVIDERADE VERSIONEN HÄR) Att styra föremål med programmering. UTDRAG UR DET CENTRALA INNEHÅLLET I IDROTT OCH HÄLSA FÖR ÅK 1-3: FRILUFTSLIV OCH UTEVISTELSE.

Biologi: ”Människans kroppsdelar, deras namn och funktion” (centralt innehåll år 1-3). Idrott och hälsa: ”…samband  Till Innehållet — Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse såväl för enskilda människors hälsa som för  Idrott och hälsa och hälsofrämjande levnadsvanor är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av idrott, fysiska aktiviteter och friluftsliv  Begreppsbanken för varje område innehåller centrala begrepp och ämnesspecifika ord som eleverna möter och behöver ha kunskap om, för att  En handbok för idrottsläraren som undervisar i årskurs 1–3.
Filmvetenskap stockholms universitet schema

Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa Centralt innehåll utifrån Lgr11 som är aktuellt i år 1-3. Idrott och hälsa kartläggning åk 3. Använd Tummen upp!

Centralt innehåll i bild 1-3. Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
Gamla riksdagshuset

a cleaner world
sanoma utbildning online elev
kop aktier
hur gar borsen imorgon
göta ark stockholm

Centralt innehåll i årskurs 1–3 Rörelse • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus. • Enkla lekar och danser och deras regler. • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Tolkningar och definitioner av kursplanen kan dock skilja sig bundet till skolans … planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil, genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och; förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten. Centralt innehåll Centralt innehåll årskurs 1-3 (Klicka på bilden så kommer du till dokumentet) Idrott och hälsa Kursen idrott och hälsa 1 – specialisering omfattar punkterna 1 och 3–6 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1 och 5–6. I kursen behandlas specialisering inom vald idrott. Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Regler, tekniker och taktik inom vald idrott.