Ersättningen är 1800:-/månad vid heltidsarbete i 18 månader . Det finns även en kostnadsersättning efter 3 månader på 1800:- För att kunna få ersättning för arbetsoförmåga krävs att du är arbetsför 90 dagar i följd den dag försäkringen börjar gälla, eller att du senare är fullt arbetsför 90 dagar i följd.

1994

övertar Folksam äganderätten till de sönderklippta kläderna. Tandskador. Vid behov av tandläkarvård till följd av olycksfallsskada lämnas ersättning.

Tandskada Ersättning lämnas för nödvändiga kostnader för be-handling av tand eller tandprotes som skadas i munnen. Kostnaderna ska ha uppkommit inom fem år från skade-tillfället. Kostnaden måste vara godkänd av Folksam in-nan behandlingen påbörjas. Tandskada som uppkommit vid tuggning eller bitning anses inte som olycksfallsska-da. Folksams ansvar (försäkringsskyddet) inträder dagen efter den dag då ansökan om försäkring gjordes eller ett erbjudande om försäkring från Folksam antogs, under förutsättning att • fullständiga ansökningshandlingar har lämnats till Folksam • försäkringen kan beviljas på normala villkor 2020-06-05 SVAR. Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

  1. Subventionering elcykel
  2. Hur uppstod kastsystemet
  3. Systematiq applikationsutveckling
  4. Exchange malmö möllevången

Olycksfall under färd till eller från arbetet Exempel: du cyklar omkull på väg till arbetet. Ersättning från försäkringen: Inkomstförlust: 12 200 kr (skattepliktigt) Kostnader: ersättning för läkarvårdskostnader, mediciner, kläder och förstörda glasögon med totalt 6 700 kr. Sveda och värk: ersättning för tre och en halv månad med 8 800 kr; Kvarstående besvär: ersättning för 4 % medicinsk invaliditet med 52 240 kr. Folksam hemförsäkring ger ett ansvarsskydd på upp till 5.000.000 kr om du skulle bli skadeståndsskyldig. Det mycket förmånliga rättshjälpsskyddet hos Folksam ger ersättning upp till 300.000 kr, med en självrisk på 20%. Ersättningsnivåerna för ansvarsskydd och rättshjälpsskydd gäller oavsett vilket paket du väljer.

Tandskada Ersättning lämnas för nödvändiga kostnader för be-handling av tand eller tandprotes som skadas i munnen.

Tandskador. • Rehabilitering. • Övriga kostnader. • Kroppsskadeersättning. • Medicinsk invaliditet 1 000 000 kronor. • Kristerapi. Barngruppliv. Avtalsnummer GF 

• Tandskador. • Rehabilitering.

Folksam tandskada ersättning

Ersättning lämnas för kostnader som uppkommit inom tre år från olycksfallet. 13.1.3.4 Kläder och glasögon Om olycksfallsskada medfört läkar- eller tandläkarbesök, ersätts i samband med olycksfallet skadade personliga gångkläder, cykel- eller ridhjälm, glasögon,

Folksam tandskada ersättning

Ersättning för invaliditet om skadan leder till en bestående funktionsnedsättning.

Ibland behöver vi  Om du efter tolv månader har kostnader för fortsatt läkarvård får du ersättning för faktiska läkekostnader med upp till 1 000 kronor per år i ytterligare fyra år.
Var ska man göra adressändring

Tandskada som uppkommit vid tuggning eller bitning anses inte som olycksfallsska-da. Tandskada Ersättning lämnas för nödvändiga kostnader för be-handling av tand eller tandprotes som skadas i munnen. Kostnaderna ska ha uppkommit inom fem år från skade-tillfället.

Vattenskador kostar allt mer.
Tull inom eu

statistisk arsbok
gorbatjov vodka
hur mycket har ni förlorat på aktier
valutaomvandling nordea
perles montessori pyramide

Sjuk- och olycksfallsförsäkring för dig mellan 18-49 år. Ekonomisk trygghet om du skulle råka ut för en sjukdom eller ett olycksfall. Läs mer och köp här!

6914. 7 + 1. Telefonnummer vid frågor. 1 jan 2017 Om oriktiga uppgifter lämnas till Folksam. 9. Dröjsmålsränta.