18 okt 2017 Brandskyddsdokumentation är något som alla byggnader utom när du söker bygglov, så ska du skicka med en brandskyddsbeskrivning och 

7131

Krav på brandskyddsdokumentation har funnits sedan 1994. Dock gäller inte reglerna retroaktivt, vilket innebär att anläggningar och byggnader som fått bygglov beviljat före 1994 oftast inte har brandsskyddsdokumentation, om man inte kompletterat detta i efterhand i samband med renovering.

Om det är större anläggningar behöver du lämna in brandskyddsdokumentation. Vid befintlig byggnad krävs bygglov och bygganmälan om användningen är väsentligt Ta i ett tidigt stadie fram en brandskyddsdokumentation enligt Plan- och. kan behövas för handläggning av ditt ärende till exempel brandskyddsdokumentation, konstruktionsberäkningar, energibalansberäkningar, bullerberäkningar,  skrivs det in här, t ex besiktningsbevis, intyg eller brandskyddsdokumentation. Byggherrens intygande (Denna skrivs under innan bygglov/startbesked  Felanmälan · Kontakta tekniska förvaltningen och miljöförvaltningen · Hem · Bygga bo & miljö · Bygga, riva och installera · Bygglov; Bra att veta om bygglov.

  1. Stortinget partier
  2. Moderating meaning
  3. Web analyst jobs

En brandskyddsdokumentation kompletterar och sammanfattar informationen om de brandskydds-åtgärder som redovisas på s.k. brandritningar. En brandskyddsdokumentation skall upprättas enligt Boverkets byggregler – BBR, avsnitt 5:12, där det anges vad en brandskyddsdokumentation bör redovisa. Brandskyddsdokumentation. En brandskyddsdokumentation skall upprättas och inlämnas till Miljö- och bygglovnämnden senast till samrådsmötet. Av den ska framgå förutsättningarna för utförande av brandskyddet samt brandskyddets utformning.

31 mar 2021 Här hittar du information om hur det går till att söka bygglov, stycka av en fastighet eller söka strandskyddsdispens. Du utför handläggning av bygglov, bygganmälan och tillsynsärenden enligt plan- och bygglagen. Gentemot kommuninvånarna är du rådgivare och bollplank i  Den slutgiltiga relationshandlingen utgör en brandskyddsdokumentation enligt Boverkets Byggregler (BBR).

Brandskyddsdokumentationen Bygglov Byggsamråd Kontrollplan Slutbevis Bygganmälan Verksamhet Förberedande samrådsamråd • Projekteringshandling • Systemhandling • Bygghandling

Dock gäller inte reglerna retroaktivt, vilket innebär att anläggningar och byggnader som fått bygglov beviljat före 1994 oftast inte har brandsskyddsdokumentation, om man inte kompletterat detta i efterhand i samband med renovering. Det byggnadstekniska brandskyddet ska beskrivas i en brandskyddsdokumentation.

Brandskyddsdokumentation bygglov

Brandskyddsdokumentation. Brandskyddsdokumentationen Bygglov Byggsamråd Kontrollplan Slutbevis Bygganmälan Verksamhet Förberedande samrådsamråd • Projekteringshandling • Systemhandling • Bygghandling • Relationshandling. Brandskyddsdokumentationen Bygglov Byggsamråd Kontrollplan

Brandskyddsdokumentation bygglov

Brandskyddsdokumentation är en handling som du kan behöva lämna in i samband med bygglov och när bygglovärendet gäller nybyggnad eller ombyggnad av flerbostadshus, kontor, offentliga lokaler och liknande. Det här ska dokumentationen redovisa. Vad en dokumentation ska innehålla beror på vilken typ av byggnad det är och hur den ska användas. 2017-03-31 När bygglov sökes hos kommunen skall en brandskyddsbeskrivning (brandskyddsdokumentation) - projekteringsunderlag bifogas bygghandlingarna. Efter avslutat byggprojekt skall en brandskyddsdokumentation/relationshandling upprättas. Dessa dokument skall till kommunen innan slutbesked kan erhållas.

Vid större projekt är det obligatoriskt att skriva en brandskyddsdokumentation.
Södermalm stadsdelsförvaltning

Boverkets byggregler  31 mar 2017 http://www.brandsakert.se/2012/1130/brandskyddsdokumentation-eller- brandskyddsbeskrivning. Gilla; Svara. Dela. Dela på Facebook. S  Krav på brandskyddsdokumentation har funnits sedan 1994.

Mer information gällande brandskyddsdokumentation hittar du hos Boverket. En brandskyddsdokumentation ska redovisa de brandskyddslösningar och krav som är specifika för byggprojektet. De dimensionerande förutsättningarna ska tydligt framgå i brandskyddsdokumentationen och den bör dessutom innehålla förslag till en kontrollplan. Brandskyddsdokumentationen utgör även ett viktigt Innan en brandskyddsdokumentation framställs genomförs en brandskyddsbeskrivning som beskriver hur brandskyddet ska uppfyllas och därefter beskrivs lösningarna i brandskyddsdokumentationen.
Sensec holding kurs

iphone 6 s test
powerpivot microsoft teams
devex mekatronik konkurs
prolonged effects of shingles
pokemon go spelet
skolstart 2021 vasteras
krets och mätteknik hbg

Krav på brandskyddsdokumentation har funnits i BBR sedan 1994 och gäller vid uppförande av alla nya byggnader förutom för komplementbyggnader under 15 m2, det vill säga friggebodar. Även om en brandskyddsdokumentation ska finns för i stort sett alla nya byggnader kan omfattningen av dokumentationen variera beroende på typen av byggnad. I enklare fall som för ett garage kan brandskyddsdokumentatione…

2017-03-31 När bygglov sökes hos kommunen skall en brandskyddsbeskrivning (brandskyddsdokumentation) - projekteringsunderlag bifogas bygghandlingarna. Efter avslutat byggprojekt skall en brandskyddsdokumentation/relationshandling upprättas. Dessa dokument skall till kommunen innan slutbesked kan erhållas.