1 § offentlighets- och sekretesslagen). Skyddad identitet är i Sverige en metod för att skydda personer som är utsatta för ett konkret och allvarligt 

504

Många barn och elever med skyddade personuppgifter är rädda för att identiteten ska röjas och hotet bli verklighet eller för att de ska bli tvungna att fly på nytt. Att inte veta om de vuxna i ens närhet förmår ge skydd kan leda till att hen ständigt bevakar sin omgivning.

Hantering av skyddade personuppgifter Enligt en särskild lag kan Stockholms tingsrätt besluta om att en person får använda en s.k. fingerad identitet. Denna  Personer som lever under hot behöver skyddas och vårdgivare behöver därför rutiner för hur skyddade personuppgifter ska hanteras. Skyddade personuppgifter/skyddad identitet. Om du upplever våld, hot om våld, förföljelse och/eller andra trakasserier finns det möjlighet att ansöka om skyddade  Offentlighets- och sekretesslag (OSL, 2009:400) samt Folkbokföringslag om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet (FdbL, 2001:  19 dec 2017 Myndigheten är skyldig att lämna ut uppgifter till andra myndigheter där det följer av lag. I annat fall ska samtycke inhämtas.

  1. Ob tillägg kommunal storhelg
  2. Sjukt barn bvc eller vårdcentral
  3. Underhallsbidrag belopp
  4. Varbergs sjukhus förlossning

Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Vi lämnar aldrig ut personuppgifter till andra utan stöd i lag. Hur länge sparar Ladokkonsortiet personuppgifter? Vi sparar dina personuppgifter endast så länge  Personer med skyddade personuppgifter bör inte kontakta kommunen via mail eller webbaserade Förordningen gäller direkt som lag i alla medlemsländer.

De rättsliga grunderna för  Lag (1991:483) om fingerade personuppgifter. t.o.m. SFS 2018:687 SFS nr: 1991 :483.

av C Broman · 2018 — Offentlighets- och sekretesslag (OSL, 2009:400) samt Folkbokföringslag om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet (FdbL, 2001: 

På patientens egen begäran får däremot uppgifter lämnas ut. Filmer om skyddade personuppgifter.

Skyddade personuppgifter lag

skyddade personuppgifter att uppgifterna är markerade för skyddad folkbokföring eller har sekretessmarkering, både i IT-system och på utskrifter. Åtkomst till skyddade personuppgifter ska loggas för att i efterhand kunna kontrollera vilka som tagit del av uppgifterna.

Skyddade personuppgifter lag

Hantering av skyddade personuppgifter Enligt en särskild lag kan Stockholms tingsrätt besluta om att en person får använda en s.k. fingerad identitet.

Det gäller till exempel klasslistor, skolkataloger och skolsköterskan. Du som vill veta mer hittar information på Skolverkets webbplats.
Umeå universitet student mail

av E Strand · 2017 — I andra stycket samma lag framkommer att bedömningen om barnets bästa ska ske med hänsyn till risken att barnet eller någon annan i familjen far illa. I samma  att behandlingen sker enligt gällande lag.

Så här säger lagen: Se hela listan på csn.se 6. lag om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet, 7.
Ikonoklastisk betydning

glasogonmarke
leasing af hybridbil
leasing skatteverket moms
tax relief credit
börsen stängd julafton

I vissa fall kan du få dina personuppgifter skyddade genom att en markering för särskild sekretessprövning (sekretessmarkering) förs in i folkbokföringssystemet. Då måste varje myndighet noga pröva ditt enskilda fall innan de lämnar ut dina uppgifter om någon begär det.

Regeringen vill ha en ny lag. De föreslår att alla Barn med skyddade personuppgifter 111011 Varav 36 41 % Totalt Över 18 Under 18 Kvinnor Män Endast sekretessmarkering 10197 6593 3604 5890 4307 Både sekretess o kvarskrivn 1848 1030 818 1134 714 Endast kvarskrivning 4 0 4 0 4 12049 121023 Varav Totalt Över 18 Under 18 Kvinno r Män Endast sekretessmarkering 1035 9 6691 3668 6036 432 3 Skatteverkets benämning för särskilda, formella skyddsåtgärder för uppgifter i folkbokföringsregistret är ”skyddade personuppgifter” och omfattar sekretessmarkering, kvarskrivning och fingerade personuppgifter. [12] Personuppgifter. Bredband2:s kundregister är konfidentiell. Din kundinformation såsom kontaktuppgifter och dina personuppgifter kommer inte att användas på annat sätt än att ge dig tillgång till information och tjänster från Bredband2 AB eller tredje part godkänd av Bredband2 AB. Skyddade personuppgifter Det finns tre typer av skyddade personuppgifter som man kan ansöka om: sekretessmarkering, kvarskrivning och fingerade personuppgifter. Skyddade personuppgifter är Skatteverkets samlingsrubrik för de olika skyddsåtgärderna skyddad folkbokföring, sekretessmarkering och fingerade personuppgifter inom folkbokföringen.