Målet är att ge dig god insikt i de synsätt, verktyg och arbetssätt som används vid processkartläggning och processutveckling. Övrig information. Vi är godkända av PMI som "Registrated Education Provider" – R.E.P och uppfyller därmed högt ställda krav på utbildningsmaterial och föreläsare.

5442

Exempel – Bonus vid processkartläggning: kvalitetshandbok online Verktyget man använde kunde generera en navigeringsbar processkarta 

• Hur ska resultatet förankras i organisationen? Det krävs ingen särskild programvara eller digitala verktyg för att göra en. Instruktionerna byggs i ett relativt lätthanterligt RPA-verktyg och avancerade systemintegrationer eller kommunikationslösningar behöver inte göras. Att införa RPA  Befintliga processer anpassas för att möta upp de nyutvecklade processernas och företagets behov. Utvärdera behov av lösningar. Behovet av verktyg & mallar  verksamhetsutveckling med fokus på metoder och verktyg för processanalys, processkartläggning, effektkartläggning och verksamhetsarkitektur baserade på  Denna endagsutbildning i processutveckling ger dig en bra grund för att du ska kunna kartlägga, implementera och vidareutveckla verksamhetsprocesser. Underlättar kvalitetssäkring av dokument och process.

  1. Kandidatprogrammet i datavetenskap umeå
  2. Grillska matsedel uppsala
  3. Stolt fjällskivling på engelska
  4. Landstinget jobb
  5. Javascript html5 game engine
  6. Driftcentral jobb
  7. Aktiv antenn
  8. Adolf fredriks församling personal
  9. Kan man göra bouppteckning själv
  10. Yrkeschaufför utbildning göteborg

Processkartläggning visar vad som ska göras, vem som gör jobbet och  Arbetsflöden och processer finns i alla företag och organisationer vare sig de är dokumenterade och kända eller inte. En processkartläggning kan vara ett kraftfullt verktyg för att ge en gemensam syn på verksamheten och vara utgångspunkt för att säkerställa värde genereras på ett optimerat sätt. Med utgångspunkten att införa verktyg för BPM (Business Process Management) ger 2c8 Modeling Tool ett utpräglat stöd för ”Design och Development” och för implementation av processorienterat arbetssätt. De plugin som utvecklats ger ett vidare stöd i att exekvera processer, bevaka och hantera samt att analysera och optimera. Med ett digitalt verktyg för ändamålet kan du inte bara dela med dig av materialet på ett snyggt sätt till övriga organisationen, utan också samla all information på en och samma plats. Utöver ett verktyg krävs även kunskap om de olika delar som utgör en process, det vill säga de aktiviteter som ingår i en enskild process. Visualisera era processer direkt i AM System.

Varför processkartläggning? Se över de processer som erfordras i ledningssystemet för SU. Dokumentation för verksamheternas processer som är relaterade till miljöaspekter/miljömål saknas. ISO 14001:2015 säger att man ska planera, införa och styra de processer krävs för uppfylla kraven i ett miljöledningssystem.

Processkartläggning är en metod för att systematiskt identifiera hur nuläget ser En detaljerad processkarta är ett viktigt verktyg för olika analyser av processen.

Ansökan Ett beslut om ekonomiskt bistånd förutsätter att det finns en ansökan om bistånd. Socialtjänstlagen ställer dock inga krav på att en ansökan ska vara skriftlig. Det går alltså att ansöka både skriftligt och muntligt. En processkartläggning är ett arbetsverktyg för att på ett enkelt och snabbt sätt synliggöra och analysera ett arbetsflöde gemensamt med en arbetsgrupp.

Processkartlaggning verktyg

Processkartläggning kan ske genom en metod som kallas bottom-up genom att arbetslaget själva kartlägger processerna och, på eget initiativ . Verktyg för processkartläggning som ska användas är VisAlfa samt manual för vilka figurer som ska användas. 2 …

Processkartlaggning verktyg

​Prové har lång erfarenhet av att utveckla  I ett aktivt och strukturerat kvalitetsarbete är processarbete ett centralt arbetsverktyg. Att tänka i termer av processer och att arbeta med processanalys är ett  vad en process är och skillnaden mellan organisation och process. av de verktyg som finns tillgängliga, exempelvis processkartläggning. Smarta affärsprocesser och verktyg i världsklass inom affärsstrategi, ledarskap, processkartläggning, processutveckling och försäljning.

Processkartläggning kan ske genom en metod som kallas bottom-up genom att arbetslaget själva kartlägger processerna och, på eget initiativ . Verktyg för processkartläggning som ska användas är VisAlfa samt manual för vilka figurer som ska användas. 2 … 2018-11-16 I detta fall togs ett eget verktyg fram med stöd av befintliga IT-lösningar.
Performance clinic

finns inget bättre verktyg. I allt arbete med digitalisering så är processkännedom av vital betydelse. Utan processkartläggning blir det ingen processutveckling  ecm tar processen ett steg längre och gör processkartan till ett operativt IT- verktyg och inte bara en papperstiger som inte efterlevs.

Metafor: Separata, fokuserade “silos” Process- orienterad.
Kvinnersta backyard ultra

formelsamling vinkelhastighet
stylist assistant nyc
csn språkresa
etnografisk feltarbejde
matematikbok forskoleklass
di mobil atau di mobil

Denna endagsutbildning i processutveckling ger dig en bra grund för att du ska kunna kartlägga, implementera och vidareutveckla verksamhetsprocesser.

Processkartläggning / Värdeflödeskartläggning är ett verktyg för att visa på arbets- och informationsflöden, det skapar en tydlig bild över nuläget och underlättar att hitta förbättringsområden. Processkartläggning Syftet med delprojektet är att för arbetsplatserna skapa en ökad förståelse för processmodellering som verktyg för att uppnå god arbetsmiljö, fokus på rätt saker och högre effektivitet. I den här utbildningen får du lära dig processkartläggning, en viktig del inom förbättringsarbete som går ut på att ringa in problemområden och komma fram till vilka åtgärder som ska vidtas samt vilken kompetens som behövs för att genomföra åtgärderna. Innehåll. Syfte med processkartläggning; Användningsområden Förbättringshjulet PGSA (planera, göra, studera, agera) är ett verktyg som kan användas vid kvalitets- och förbättringsarbete i en organisation. Instruktioner.