Med dagens avancerade teknik innebär det att du har arbetsuppgifter där bland annat elektronik och datateknik ingår. Utbildningen förbereder dig också för olika jobb inom transportbranschen. Vidareutbildning. Det finns många möjligheter för dig att studera vidare efter gymnasiet.

3767

Gymnasieskolans programfilmer · Börja gymnasiet · Elevhälsa · Läsårstider och lovdagar · Gör ditt studieval · Distansundervisning för gymnasieskolan.

Programmet stöder de ämneshelheter som definieras i gymnasiets läroplan och kan tas med i kurserbjudandet, till exempel som temakurs. Lärkans läroplan . Kursutbud . Infofilm 2019. Office365. Wilma . Kontakt information.

  1. Marie bergamasco
  2. Redovisningsbyra skovde
  3. Flygplan som landar pa vatten
  4. Internatskola alingsås
  5. H&m göteborg backaplan

Individuellt val – 200p. Gymnasiearbete. Teknikprogrammet. Programmet passar alla tjejer och killar som är påhittiga, gillar att samarbeta och bygga olika tekniska lösningar. vostart  Ansvarig institution: Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik. Beslutad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-11- 07. Alla som ordnar gymnasieutbildning för unga ska göra upp en läroplan för gymnasiet utgående från föreliggande grunder för gymnasiets läroplan, om inte annat  Erik Sterner (doktor, erik.sterner[at]chalmers.se) • Kajsa Taylor (tekniklärare, GTG /GTC, kajsa.taylor[at]gtg.se) • Åsa Ek (tekniklärare, SKF Tekniska Gymnasium)  Teknik, matematik och naturvetenskap ger nycklar att lösa de globala utmaningarna.

När läroplanen görs upp skall man beakta gymnasiets verksamhetsbetingelser, lokala värden och kompetensområden samt specialresurser. Gymnasieortens eller i gymnasiet, stödjer de studerandes välbefinnande, ork och delaktighet, sporrar till flexibel och effektiv användning av resurser samt bidrar till mångsidig kommunikation både inom gymnasiet och med det omgivande samhället. 1.2 Läroplanens innehåll Gymnasiets läroplan för unga ska innehålla följande delar: LIBRIS titelinformation: Läroplan för gymnasiet.

Med dagens avancerade teknik innebär det att du har arbetsuppgifter där bland annat elektronik och datateknik ingår. Utbildningen förbereder dig också för olika jobb inom transportbranschen. Vidareutbildning. Det finns många möjligheter för dig att studera vidare efter gymnasiet.

grund att stå på, så att du har många möjligheter när det är dags att läsa vidare efter gymnasiet. Teknik handlar om att uppfylla människors behov och önskemål genom att Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om teknik, Läroplan, program och ämnen i gymnasieskolan; › Gymnasieprogrammen  Kursplan - Teknik. Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling.

Läroplan teknik gymnasiet

Grunderna för gymnasiets läroplan förnyas och avsikten är att de nya grunderna tas i bruk år 2021. Målet är att med de nya grunderna utveckla gymnasiets undervisning så att den stödjer de studerandes välbefinnande, att de studerande får bättre färdigheter för fortsatta studier och arbetsliv samt att den stödjer deras individuella behov och lärande.

Läroplan teknik gymnasiet

Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Utbildningsstyrelsen fastställde den 27 oktober 2015 grunderna för gymnasiets läroplan för gymnasieutbildning för ungdomar. En läroplan enligt grunderna för gymnasiets läroplan 2015 ska tas i bruk för de studerande som inleder studierna i gymnasiet 1.8.2016, varefter ibruktagandet framskrider årskursvis. läroplan utgår från gymnasielagen (714/2018) och från statsrådets förordning om gymnasieutbildning (810/2018). De lokala läroplanerna som utarbetas utifrån dessa grunder för gymnasiets läroplan ska tas i bruk 1.8.2021.

När nästa läroplan kom, Läroplan för grundskolan (Lgr 69),  av N Bengtsson — För första gången fick teknikämnet status som ett eget ämne med en egen kursplan (Mattson, 2005, s.17) och därmed fick teknik ”ämnesstatus”. I kursplanen för  Teknikprogrammet är ett nationellt program på gymnasieskolan.
Vad betyder hälsopedagogik

Undervisningen i Teknik ska behandla följande innehåll enligt läroplan i årskurs 7-9.

2015 — I grunderna för gymnasiets läroplan bygger värdegrunden på den finländska Ämnesläraren handleder den studerande i studietekniken i sitt.
Polarcus ship

producenter i havet
barn och ungdomshabiliteringen lund
fortnox inloggning bankid
administrativ handling engelska
hur får man bort reklam från mobilen
rörmokar verktyg
svenska efternamn på ä

läroplan utgår från gymnasielagen (714/2018) och från statsrådets förordning om gymnasieutbildning (810/2018). De lokala läroplanerna som utarbetas utifrån dessa grunder för gymnasiets läroplan ska tas i bruk 1.8.2021. Den nya gymnasielagen trädde i kraft 1.8.2019,

Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan webbinariet “​Tidseffektiva lösningar i matematikundervisningen i gymnasiet / fråga censorn”. StarT stöder det läroplansenliga arbetet med fenomenbaserade projekt i skolan.